bureaubeelden en referentiesprojectenmediacontact
DE MENS              STAD EN LANDSCHAP              STRUCTUREN              NATUUR              MATERIALEN              VORM
STRUCTUREN     

Structuur is niets meer dan het organiseren en het ordenen van je principes. Dat kan gaan over assen met symmetrie, over hiërarchie, over datum en tijd of over ritme en repetitie. Daarnaast kan een heldere structuur worden getransformeerd in vrije vormen. Enerzijds is het daarmee een handvat om zekerheid en maakbaarheid te garanderen. Anderzijds is het een wijze om te komen tot subtractieve vormen en roept het op tot emoties.