bureaubeelden en referentiesprojectenmediacontact
DE MENS              STAD EN LANDSCHAP              STRUCTUREN              NATUUR              MATERIALEN              VORM

DE MENS     

In onze ontwerpen staat de mens altijd centraal. De mens is uniek. Hij denkt enerzijds rationeel waardoor onze ontwerpen functioneel en maakbaar dienen te zijn, anderzijds is de mens gekoppeld aan emotie, waardoor wij ruimte dienen te scheppen aan beleving en esthetica. Juist de veelzijdigheid van mensen maakt het zo interessant om aan culturen vorm te geven. Het maken van een wereld waarin wij zelf willen leven.